Σεμινάριο "Συνεργατικά Εργαλεία Μάθησης"

Η παρουσίαση για τα blogs (για το σεμινάριο για τα συνεργατικά εργαλεία)


Η παρουσίαση για το σύννεφο και το Google Drive  (για το σεμινάριο για τα συνεργατικά εργαλεία)

Δεν υπάρχουν σχόλια :